به طرف گقتن وجودت رو اثبات کن گفت:اینها من اینجام . این که بعد از مدتها  مطلب می نویسم فقط برای اینکه بگم اینها من اینجام، تا یه وقت خدای ناکرده کسی از نبودن من  این برداشت رو پیدا نکنه که من تو اغتشاشات  دستگیر و بعدا توسط برادران امنیتی بقتل رسیدم(البته اون کاری که قبل از قتل به قول کروبی با ما انجام میدن رو فاکتور گرفتم) همین.

والا من با این دوتا بازدید کننده حال اپ کردم وبلاگ که ندارم.البته من هم به همه عزیزان نصیحت می کنم توی  ایندوره زمونه  که دستگاه های امنیتی می تونند کسی رو بدون اینکه بفهمه بکشند و دفن کنند خیلی مراقب خودتون باشید که یه وقت خدای  نکرده به قتل نرسید از ما گفتن بود.

 

دسته ها :
يکشنبه بیست و دوم 6 1388
X