چه کسی خواهد دید ؟
مردنم را بی تو
گاه می‌اندیشم
خبر مرگ مرا با تو چه کس می‌گوید ؟
آن زمان که خبر مرگ مرا میشنوی
روی خندان تو را کاشکی میدیدم
شانه بالا زدنت را بی قید
و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد
و تکان دادن سر ...
چه کسی باور کرد ؟
جنگل جان مرا
آتش عشق تو خاکستر کرد ...

دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X